Portfolio > Vacated

Shepard Elementary V, 1905-2009
Shepard Elementary V, 1905-2009
Archival Pigment Print
32" x 40"
2009